ประวัติของพระเจ้ากาวิละ ในสมัยที่ต้องเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมขึ้นมาทุกคนจะได้รับการเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญของประเทศไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่พวกท่านเหล่านั้นได้มีการสร้างให้กับคนไทยไม่ว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและยังมีอีกหลายสมัยที่มีบุคคลสำคัญต่างพากันรักษาดินแดนของประเทศไทย

เพื่อให้ลูกหลานยังคงมีดินแดนที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของพระเจ้ากาวิละโดยเป็นพระเจ้าที่ผู้ครองแคว้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเชื่อว่าหลายคนคงพอยังจำกันได้เป็นคุณงามความดีที่พระองค์เคยสร้างเอาไว้ให้กับชาวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้ได้เลยหากขาดพระองค์ไปพระองค์ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นอย่างมาก  โดยประวัติความเป็นมาของพระเจ้ากะเวลานั้นว่ากันว่าในช่วงสมัยของกรุงธนบุรีนั้น

มีการศึกสงครามเกิดขึ้นพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครดูแลเมืองเชียงใหม่ได้นำกองกำลังทหารเข้าไปช่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อสู้กับกลุ่มประเทศพม่าที่ต้องการจะมารุกรานหัวเมืองทางเหนือซึ่งในครั้งนั้นเองพระเจ้ากะเวลาได้ทำความดีจนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีการแต่งตั้งให้พระองค์ใดเป็นผู้ครองเจ้าเมืองลำปางหลังจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีเรื่อยมาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระองค์ก็ยังคงช่วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขับไล่กองทัพพม่าที่หวังจะมารุกรานประเทศไทยอีกครั้งซึ่งคุณงามความดีในครั้งนี้ส่งผลให้พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระยาเจ้ากาวิละและพระองค์ถูกย้ายให้ไปเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

ซึ่งนี่คือผลตอบแทนจากคุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างให้กับแผ่นดินไทยพระหากไม่มีพระองค์ที่นำกองกำลังทหารไปช่วยราชวงศ์ต่างๆในการสู้รบกับประเทศพม่าแล้วแล้วก็การศึกสงครามอาจจะมีการยืดเยื้อและเสียเลือดเนื้อมากขึ้นไปอีกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีความรักต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์มากมายเพียงใด

จึงทำให้ผู้คนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีของพระองค์นับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงในขณะนี้ประชาชนชาวเมืองเชียงใหม่ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือและยกย่องพระองค์รวมถึงเชิดชูคุณงามความดีที่พระองค์ได้มีการกระทำมาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีมีสุขและไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใคร  โดยคุณงามความดีของพระเจ้ากาวิละนั้นยังคงสิงห์สถิตอยู่ในใจของคนไทยทุกคนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่น gclub