แม่น้ำโขง มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาว่า สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในตอนนี้นั้น น้ำลดต่ำมากจนถึงขันที่เรียกว่าวิกฤตได้เลยที่เดียว เพราะเมื่อมีการวัดระงับความลึกของน้ำแล้ว ได้แค่เพียง  1 เมตรเท่านั้นเอง ซึ่งไม่เคยปรากฏเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา โดยนักวิชาการได้เห็นภาพน้ำลดของแม่น้ำโขงแล้วบอกว่าถึงแม้ตอนนี้แม่น้ำโขงจะสวยงามมากทั้งน้ำที่เปลี่ยนจากสีขุ่นมาเป็นสีฟ้าครามสวย คล้ายกับสีน้ำทะเล  หรือการที่มีสันดอนทราบเกิดกลางแม่น้ำรวมถึงมีภูเขาหินโผล่ ริมแม่น้ำมีผืนทรายเกิดขึ้น มองดูๆแล้วคล้ายกับทะเลมาก แต่นี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายของประชาชนคนไทยเลยทีเดียว

 เนื่องจากในปีนี้ปัญหาปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทุกปี และในปีนี้ฝนก็ตกน้อยมาก

          นอกจากนี้มียังผลกระทบมาจากการกั้นเขื่อนของประเทศจีนและลาว ที่ทำเขื่อนกั้นเพื่อกักน้ำไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ตอนนี้ปริมาณของระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับปัญหาภัยแล้งที่เราจะได้รับ และยิ่งแม่น้ำมีระดับน้ำที่ลดลงเรื่อยๆก็จะยิ่งมีสันดอนทรายที่เกิดกลางแม่น้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นและมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเดินรอข้ามฟากไทยลาว รวมถึงการที่ชาวไร่ชาวนาจะนำน้ำมาใช้เพื่อการเกษตร

  หากใครที่ได้มาเห็นแม่น้ำโขงตอนนี้จะคิดว่าสวยงามมาก

          สามารถมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเหมือนมานั่งริมทะเลได้เลย เพราะความสวยงามของสีแม่น้ำ และหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำ แต่สำหรับกลุ่มนักอนุรักษ์แม่น้ำโขงแล้ว ถึงว่าความสวยงามนี้เป็นอันตรายเป็นอย่างมากเพราะการที่น้ำเปลี่ยนจากสีขุ่นเป็นสีฟ้าครามเกิดจากมีน้ำน้อย และน้ำนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวจึงทำให้เกิดการตกตะกอน ซึ่งตอนนี้ปัญหาที่กำลังพบอยู่คือ การที่น้ำน้อยชาวไร่ชาวนาก็ต้องหาจุดสูบน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้ไกลขึ้น ค่าใช้จ่ายก็มีมากขึ้น

             ในปีนี้พวกเราชาวไร่ชาวนา คงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่คงจะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว รวมถึงหากสถานการณ์ภัยแล้งในแม่น้ำโขงยังไม่ดีขึ้น พืชไร่พืชสวนที่ลงทุนปลุกกันไว้คงเจ้งแน่ๆ เพราะไม่มีน้ำมาใช้ในการทำการเกษตรและชาวไร่ชาวนาคงขาดทุนกับการลงทุนด้านการเกษตรมากกว่าปีไหนๆอีกแน่

ข่าวสารเรื่องภัยแล้งนี้ประชาชนทุกคนควรสนใจและรีบหาทางจัดการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่อะไรจะสายเกินไปมากว่านี้จนแก้ไม่ได้  พวกเราชาวไทยทุกคนควรต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในอนาคต