นับได้ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากเลยทีเดียวกับข่าวการรับพนักงานเพิ่มของสายการบินไทยเวียตเจ็ท สวนกระแสสายการบิน ซึ่งเป็นสายการบินที่มีการเปิดขึ้นในประเทศไทยโดยสายการบินดังกล่าวนี้มีการเปิดเส้นทางการบินในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 8 เส้นทางแต่หลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนามาสายการบินไทยเวียดเจ็ทก็ได้มีการลดจำนวนเส้นทางการบินลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เดินทางภายในประเทศจึงเหลือการเดินทางภายในประเทศไทย

โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทเพียงแค่ 5 เส้นทางเท่านั้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าหาเส้นทางที่สายการบินไทยเวียตเจ็ท

สวนกระแสสายการบิน ให้บริการอยู่นี้กับได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะสายการบินนี้เป็นสายการบินเดียวที่ยังไม่มีการประกาศออกมาเรื่องของการเลิกจ้างพนักงานหรือปลดพนักงานแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลดเงินเดือนพนักงานเลยซึ่งสายการบินดังกล่าวเป็นสายการบินที่ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนักเป็นสายการบินขนาดเล็กที่เปิดให้บริการภายในประเทศไทยและต่างประเทศ

ซึ่งสำหรับภายในประเทศไทยนั้นอย่างที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นว่าเปิดอยู่ที่ 8 เส้นทางในขณะที่การบินไปต่างประเทศนั้นก็เปิดเส้นทางการบินเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นแต่กลับทำให้สายการบินไทยเวียดเจ็ทนั้นดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจประสบปัญหาแบบนี้และแน่นอนว่าในตอนนี้ที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสเริ่มคลี่คลายสายการบินอื่น

ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมุนเวียนและจำเป็นต้องลดจำนวนคนงานลงแต่สายการบินไทยเวียดเจ็ทกับสวนกระแสด้วยการมีการเปิดเส้นทางเพิ่มมากขึ้นและมีความจำเป็นที่จะต้องรับจำนวนพนักงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปเสริมบริการในเส้นทางการบินที่มีการเปิดเพิ่มอีกทั้งก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาทุกสายการบินออกมาประกาศขอลดเงินเดือนพนักงานลงหรือลดการทำ OT ของพนักงานลงมีเพียงแค่สายการบินไทยเวียดเจ็ทเพียงเท่านั้น

ที่ยังคงให้เงินเดือนพนักงานในปริมาณเหมือนเดิมไม่ได้ลดหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและแน่นอนว่าในช่วงนี้ทางสายการบินก็เริ่มมีการขยายบินเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยและจำนวนการบินในแต่ละวันนั้นก็เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งยังมีการต้องการคนงานเพิ่มอีกถึง 120 เพื่อจะเอามาเป็นพนักงานบนสายการบินเอาไว้รองรับเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มในอีกไม่นานนี้รวม

ถึงหากในอนาคตที่ประเทศไทยเปิดให้มีการบินภายในประเทศ เอเชียสายการบินไทยเวียดเจ็ทก็น่าจะมีการรับพนักงานเพิ่มอีกเพราะสายการบินนี้ไม่ได้ประสบปัญหาด้านการเงินเหมือนกับสายการบินอื่นๆนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงสามารถที่จะลงทุนและขยายธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 100