สั่งปิดมหาวิทยาลัย จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อย เนื่องจากมีคนไทยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กันมากขึ้น จึงทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้ ซึ่งพื้นที่ที่มักจะมีประชากรอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น มักจะเป็นจุดเสี่ยงของติดแพร่เชื้อไวรัส และวันนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ได้ออกมาประกาศขอปิดสถานศึกษาถึง  14 วัน

เนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบพบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องที่สั่งกักตัวนักศึกษาที่เข้าค่ายติดเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าว รวมถึงเพื่อนคนไหน และอาจารย์คนไหนที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาคนที่อยู่ในข่ายที่จะติดเชื้อให้ทำการกักตัวเองอยู่แต่ที่บ้านทันที

  และเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงได้สั่งให้มหาวิทยาลัยมีการปิดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 เดือนมีนาคม  ยาวไปจนถึงวันที่ 27 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2563 และในระหว่างนี้ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารเรียนต่างต่างและทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานศึกษาทุกจุดให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนตามปกติ และระหว่างที่มีการปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนี้จะยังมีช่องทางการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เปิดสอนนักศึกษาอยู่เช่นกัน หากสนใจก็เข้าไปเรียนได้  และสำหรับบุคลากรคนอื่นอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อวไวรัสโควิด-19 ก็ยังคงให้กลับมาทำงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติ

              สำหรับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้กำลังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ หากเราไปใกล้ชิดกับคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงที่จะติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจำเป็นต้องกักตัวเองให้อยู่แต่ในบ้านสักประมาณ 14 วันเพื่อรอดูอาการ แต่หากเรามีไข้สูง ไอ จาม ปวดเมื่อยเนื้อตัว

เราควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาเพื่อหาสาเหตุว่าเรามีเชื้อไวรัสหรือไม่ ถ้ามีจะได้รีบรักษาและจะได้บอกต่อกับคนที่ใกล้ชิดกับเราใน ช่วง 14 วันให้เข้าไปตรวจหาเชื้อและทำการกักตัวเอง ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ แต่ที่ตอนนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะว่ามีบางคนที่เห็นแก่ตัว ไม่ยอมกักตัวเองทั้งที่รู้ว่าตัวเองคือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกาย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า Ufabet168